ΠΛΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΑΝΑΛΟΓΙΑΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ