ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙHΣΕΤΕ ΤΟ POWER SEAL

Σε περίπτωση μη τήρησης των παρακάτω, ΔΕΝ φέρουμε καμία ευθύνη.

Προσοχή ΜΟΝΟ για την πρώτη φορά της χρήσης του Power Seal !

Διανύουμε 10 χλμ με 50 km/h, 10 χλμ με 80 km/h και 10 χλμ με 100 km/h

Στα επόμενα 20 χλμ μπορείτε να αυξήσετε όσο θέλετε την ταχύτητά σας.

Ανακυκλώσιμο πλαστικό μπουκάλι.

Το Power Seal παράγεται από βάση νερού.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΝΕΣ.

Πράσινος χειρισμός αποβλήτων.

Κρατήστε μακριά από τα παιδιά.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε το κοντινότερο κέντρο δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση που πατήσετε βίδα ΜΗΝ ΤΗ ΒΓΑΛΕΤΕ.

Επισκεφθείτε το πλησιέστερο βουλκανιζατέρ.

Δεν συνιστάται η χρήση του Power Seal σε ελαστικά που έχουν διανύσει περισότερα απο 10.000 χλμ.